YOGA

Anahata Yoga


Anahata er det fjerde chakra- Hjertechakraet.

Denne type yoga er bygd på gamle tradisjonar, som handlar om å leda med hjarte i alt ein gjer. Ved å snu fokuset innover i oss sjølv blir me meir bevisst i vår eigen kropp, og vil vise godheit i våre tankar, ord og handlingar mot oss sjølv og andre. Me vil opne opp indre blokkeringer for ein fri flyt av energien. Gjennom desse rolege fine bevegelsane tonar me kroppen frå innsida, og oppnår bedre sirkulasjon, pust, energi, vitalitet og kreativitet. Me tillet kroppen å heale seg sjølv bedre og forstår at dens potensiale er so mykje større enn me trur. Ved å ta ansvar for oss sjølv kan me lære å takle utfordingar bedre, både på det fysiske og psykiske plan.


Yoga bringer kropp, sinn og sjel sammen.

I Anahata Yoga jobbar me med alle energilaga våre (Pancha koshas) gjennom ulike øvelsar som;


  • Asanas- dei fysiske øvelsane
  • Pranayama- pusteøvelsar
  • Yoga Nidra- yogasøvn (NLP i den moderne psykologien)
  • Chakras- våre energihjul i kroppen
  • Mantra synging
  • Meditasjon


Anahata Yoga legger fokus på øvelsar me kan ta med oss inn i kvardagen for ein bedre livskvalitet. Det er bedre å gjer litt her og der gjennom dagen, enn kun 1 time i ny og ne. Med nyskjerrigheit utforskar me potensialet vårt, og teinkjer kreativt i kvardagen for å utfordre oss sjølve.


For å lese meir om Anahata Yoga, sjå heimesida til min lærar Peter Clifford:  https://www.anahatayoga.com.au/yoga/Gruppetimar

 

Eg undervisar både ein roleg fin yogaflyt og The 5 Element Form (sjå meir info lenger nede på sida).

Timane kan tilpassast alle.

Det er viktig for meg å formidle at Yoga ER for alle. Me fokuser på det me kan, og alle kan noko.

 

Faste timar blir holdt på Hafslo vår og haust, og eg reiser ellers rundt i bygdene etter ynskje.

Setter gjerne opp private gruppetimer både i studio eller der du er.

 

Tilbyr og yogatimer for bedrifter, skuler og andre organisasjoner, ta gjerne kontakt for ein prøvetime.

 

 

 

 


Foto: Jan M. Lillebø


Foto: Caroline Altmann

Privattime

 

Er du ny til yoga, eller ynskjer bedre forståelse for øvelsane og kva som passar best for deg, kan du ta ein privattime. Der går me i gjennom kroppshaldning og testar muskelgruppene for å finne evt. blokkeringar og kor ein skal fokusera øvelsane for å komme i balanse igjen. 

 

 

Me opparbeider oss mykje ubalanse i kvardagen gjennom faste rutiner o.l, og det er nyttig å bli bevisst desse for å rette opp att balanse og forebygge skade.

 

 


 

 

 

The 5 Element Form

 

 

Ein sekvens av flytande bevegelsar som bringer oss i kontakt med dei 5 elementa -

 

 

- Jord som gir oss styrke, stabilitet og balanse

 

- Vatn gir oss bevegelse, flyt, muligheiten til endre retning og flyte rundt hindringar

 

- Ild som transformerer og skapar nytt

 

- Luft som gir oss energi og vitalitet

 

- Eter - bevisstheit og forbindelse

 

 

Foto: Per Finne

Foto: Per Finne

Online yoga

frå mars 2020Pga koronasituasjonen tilbyr eg no direktesendt yoga i facebook gruppa "Yomasofi online yoga".MTT Muskelterapi/ Massasje


Djup muskelmassasje og tøying for å rette opp ubalanser i kroppen. Ved å jobbe med spesifikke problemområde/ stresspunkt let me kroppen heale og justere seg raskere.


Vanlege problemområder:

*Hovudverk

*Spenningsverk frå stress

*Ubalanser i muskelgruppero

*Idrettsskader

*Prolaps

*Nakke, skuldrar og korsryggTyper behandling: 

*MTT djupmuskelmassasje, tøying og triggerpunktbehandling

*Idrettsmassasje

*Klassisk massasje

*Personlig trening (privat yogatime)Det er og muleg å sette opp pakker som inkluderer både massasje og privattimer, der du får kartlagt ubalanser og tilpassa øvelsar for å rette opp. 

Foto: Jan M. Lillebø

 

 

Katrin Moe

Sertifisert 200t Anahata Yoga lærer

100t Elemental Yoga 

(the 5 Element Form)

MTT Muskelterapeut 

 

Ta gjerne kontakt om du vil booke time, har spørsmål om yoga, eller du har ein ide du vil dele med meg.